MakaleMerkürAstrolojide Merkür

Şubat 26, 20220
merkür nedir

Merkür Güneş Sisteminde en küçük ve Güneş’e en yakın gezegen. Yaklaşık 88 Dünya gününe eşit yörüngesi ile Güneş Sistemindeki diğer gezegenlerden daha hızlıdır. Eski çağlardan günümüze ulaşan kaynaklarda Merkür, Ay, Güneş, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn ile birlikte, görünür hareketlerinin diğer yıldızlardan farklılığıyla tanınan 7 gökcisminden biridir. Bu yönüyle, antik gökbilim için olduğu kadar Astroloji açısından da büyük önem taşıyan Merkür, tarih öncesinden günümüze kadar insan kültüründeki önemli yerini korumuştur. Eski Yunanda sabah yıldızı olarak göründüğünde Hermes, akşam yıldızı olarak göründüğünde ise Apollo olmak üzere iki isim verilmiştir. İlkçağ dünyası, Pisagor sayesinde bu iki yıldızın aslında aynı gökcismi olduğunu öğrenmiş; Romalılar gezegene Hermes’in Roma Mitolojisindeki eşdeğeri olan ayakları kanatlı haberci tanrı Merkür’ün adını vermiştir. Merkür Tanrıların habercisidir. Bir diyardan bir diyara yolculuk ederek haber getirip götüren ulaktır.

Merkür, akıl, iletişim, konuşma, yazma, akılcı davranışlar ve zihnimizi temsil eder. Olayları ele alışımız, çözümleme yeteneğimiz Merkür ile ilişkilidir. Merkür’ümüz kadar anlar, Merkür’ümüz kadar konuşuruz. Mantıklı ve nükteli konuşmak, aracılık yapmak, algılamamız, öğrenmemiz, zekamız, analitik düşünme tarzımız Natal Haritamızdaki Merkür’ün hangi burçta ve evde olduğuna göre şekillenir.

Mundaine Astrolojide gençleri, habercileri, basın ve yayın organları ile ticareti temsil eder. Merkür cinsiyetsiz olan tek gezegendir, ne eril ne de dişidir. Vücutta ise, eller, kollar ve tüm ikili organları gösterir. Kan dolaşımı, bağırsak, sindirim sistemi, omuzlar ve konuşma organlarını işaret ettiği gibi, konuşma bozuklukları, kekemelik, vertigo, baş dönmesi, nezle, refleks bozukluklarını da temsil etmektedir. Gölgesinde ise olumsuz pozisyonda olan Merkür, cin fikirli, olayları işine geldiği gibi yorumlama, aklı kötüye kullanma, anlaşmazlık çıkarma gibi durumlar getirebilir. İkizler ve Başak burçlarının yöneticisidir. Yay Burcunda zararda, Balık Burcunda düşüştedir. Merkür’ün üst oktavı Uranüs’tür.

Yazar Yasemin Yıldız

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

https://mldjoplulasd.i.optimole.com/w:auto/h:auto/q:mauto/f:best/https://www.ozlemsomuncu.com/wp-content/uploads/footer-gezegenler.png

Takip Et

© Copyright 2021 | Tüm Hakları Saklıdır, Tasarım ve Dizayn: Gurur TOMUR 

İptal ve İade